Responsring Group

"Vi undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det - tills  vi insåg att det var vi som var någon"

"Den som säger att det är omöjligt - ska inte avbryta den som håller på att göra det"

 

Responsring Group

Vi är samarbetande  jurister och ekonomer, kvinnor och män, som har mångårig yrkeserfarenhet från advokatbyråer, revisionsföretag, banker, organisationer och företag. När vi, därutöver, behöver kompletterande kunskaper och erfarenheter, så har vi kontakter med experter inom en rad områden.

För mer information hänvisar vi till vår hemsida:

                                                        www.responsring.com                 

 

ResponsringGroup © Trademark • Anno 1999 •